به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصاد نیوز، روند هزینه وام مسکن پس از آن که در هفته گذشته روندی نزولی پیدا کرده بود دوباره سیری صعودی به خود گرفته و به کانال 130 هزار تومان بازگشت.

به طورکلی متقاضیان وام مسکن می توانند برای در یافت وام درجهت خرید خانه از بانک مسکن اوراق تسه خریداری کنند. این اوراق نرخ سود اسمی 17.5 درصد دارد و خریداران می توانند بر مبنای اعتبار 500 هزار تومانی آن تاسطح مشخص اوراق خریداری کنند. این سقف برای مجردان برابر با 240 میلیون تومان و برای متاهلان معادل با 480 میلیون تومان بوده است.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده از روند هزینه وام مسکن در این مدت نشان می دهد قیمت کشف شده اوراق تسه در این روزهای دوباره صعودی شده است.

کانال 120 میلیون تومانی هزینه وام مسکن متاهلین

از آن جا که متقاضیان برای دریافت وام از این طریق مجبور به خرید اوراق از بانک مسکن هستند باید معادل با تعداد اوراق خریداری خود و قیمت کشف شده ناشی از تغییرات هرضه و تقاضا در بازار وام مسکن خریداری کنند و به عبارت دیگر هزینه ای را در ابتدای به این نهاد پرداخت کنند.

این هزینه متناسب با رشد قیمت اوراق تغییر کرده و در 11 خرداد ماه به 130 هزار تومان برای هر ورق رسید. در نهایت اگر متقاضیان مجرد بخواهند سقف وام را در یافت کنند باید 126 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده و در صورتی که متقاضان مجرد باشند این رقم معادل با 73 میلیون تومان خواهد بود

این در حالی است که در هفته قبل خود، هرینه دریافت وام برای زوجین تا 113 میلیون تومان و برای مجرد ها تا 65 میلیون تومان کاهش پیدا کرده بود.

اوراق تسه

روند صعودی نرخ سود وام مسکن در روزهای اخیر

جدا از هزینه ای که متقاضیان در ابتدا به بانک مسکن پرداخت می کنند نرخ سود نیز شاخص تاثیرگذار دیگری بوده که در این مدت تغییرات چشم گیری را داشته است.

از آن جا که قیمت وام به صورت روزانه تغییر می کند و دریافت کنندگان هزینه های جداگانه ای را برای اخذ وام پرداخت می کنند بنابراین دیگر سطح نرخ سود از میزان اسمی خود جدا شده و در سطح متفاوتی قرار خواهد داشت.

در همین رابطه بررسی نرخ سود واقعی وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه نشان می دهد این شاخص اکنون به 26.5 درصد رسیده و از میزان اسمی خود تقریبا 9 واحد درصد فاصله گرفته است.

اگر رفتار صعودی وام که تا 11 خرداد ماه ادامه داشته همچنان تداوم داشته باشد  نرخ سود واقعی مسکن کانال های جدید تری را در این بازار فتج خواهد کرد.

اوراق تسه