به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های روزهای اخیر در بازار باز، دست به آمار شد. آمارهایی که روی دو مولفه تکرار شده است. عرضه ارز در نیما و ذخیره اسکناس.

آمارنیما با هدف توان بانک مرکزی در پوشش تقاضای تجاری بیان شده و ذخایر قوی اسکناس با هدف دست بالا نشان دادن بازارساز در راسته ارزی تهران تکرار می شود.

امروز که دلار نوسان های جدیدی داشت و حتی کانال عوض کرد مجددا این آمارها به روز شد.

حجم معاملات نیما از 8 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار گذشت

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تا 20 خرداد مجموعا 8 میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله شده است گفت: در جلسه امروز با صرافان مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم. ایشان با بیان اینکه صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده‌ها، در بازار عرضه ارز داشتند و تمام تقاضاهایی که در بازار بوده‌ را پوشش داده اند، تاکید کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دلار بود  و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است.

وی افزود: ما با صرافی ها توافقات خوبی داشتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر و مقررات مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اسکناس در بازار را نیز تسهیل خواهیم کرد، بنابراین اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم معاملات بالا خواهد رفت و نیاز واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم.

دلار بازار ارز پول

تاکتیک تکراری برای اتفاق تکراری

باوجود سخنان صالح آبادی در راستای افزایش عرضه ارز و سطح بالای ذخایر اسکنان در کشور همچنان یک سوال مهم از بانک مرکزی باقی ماند: 

ریشه نوسان ارزی کنونی از کجاست و این اتفاق ناشی از چیست؟ ایا سیاستگذاری برای مدیریت از ابزار مداخله استفاده کند؟ یا آن که باید در کنار ابزار مداخله سایر ابزارها بخصوص ابزارهای پولی نیز به کار گرفته شود؟

این در حالی است که برخی ریشه تغییرات در این بازار را سیاسی و برخی هم اقتصادی می دانند.

به هر حال از نظر کارشناسان تا زمانی که پاسخ این سوال از سوی بازار ساز به روشنی داده نشود هر گونه مداخله ای به مثابه ارزپاشی ها قبلی خواهد بود.

در نهایت به عقیده این عده بانک مرکزی برای اتفاقات تکراری تاکتیک های تکراری استفاده می کند. جالبتر آن جاست که در تمام این تاکتیک های تکراری برد با بانک مرکزی نبوده است.