روند معاملات بازار اولیه در حالی که مسیری نزولی را در هفته‌های اخیر سپری کرده بود دوباره سیری صعودی به خود گرفته و رکورد سه هفته گذشته را به ثبت رساند. در این بازار مشتریان به خرید اوراق از دولت پرداخته و از این مسیر سعی می کنند تا کسری بودجه را تامین کنند.

از آن جا که بازار اولیه بدهی دولتی در راستای تامین کسری بودجه دولت است در نتیجه هر چه معاملات در این بازار رونق بیشتری داشته باشد می‌توان گفت احتمال افزایش تورم نیز در جامعه کمتر خواهد شد.

چرا که دولت برای کسری بودجه خود دیگر پولی چاپ نمی کند. اما آن چه موجب می شود تا مشتریان در این بازار بیشتر فعالیت داشته باشند دو عامل جذاب در این معاملات تاریخ سررسید و نرخ سود اوراق است. دسته بندی خرید و فروش اوراق در هفته ششم بازار اولیه نشان می‌دهد همچنان تاریخ سررسید برای بانک ها و نرخ سود برای بورسی ها اهمیت بیشتری داشته است.

خیز 46 درصدی خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته منتهی به هشتم تیر ماه دو دسته اراد در بازار عرضه شده که مجموعا ارزشی معادل با 16 هزار و 450 میلیارد تومان داشته است. از این میزان 17.45 درصد از این رقم در بازار اولیه به فروش رسیده که ارزشی معادل با 2 هزار و 870 میلیارد تومان داشته است.

بررسی روند معاملات بازار اولیه نشان می دهد هم سهم خرید اوراق هم روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه مرحله ششم خیز بالایی برداشته و میزان معاملات در مقایسه با هفته قبل در حدود 46.4 درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم اوراق در بازار اما نشان می دهد سهم بالاتر متعلق به اراد 107 بوده است.

اوراق بدهی دولتی

تفکیک خرید اوراق بدهی دولتی در بازار ششم

به طور کلی اوراق عرضه شده در هفته ششم بازار اولیه دو دسته بندی داشته است؛ اراد 106 و اراد 107. 

طبق اطلاعیه بانک مرکزی اراد 106 تاریخ سررسید آن 14 ماهه بوده و این شاخص برای اراد 107 در حدود 27 ماهبه ثبت رسیده است. اوراق کلا دو ویژگی مهم دارند. تاریخ سررسید و نرخ سود. هر چه تاریخ سررسید اوراق کوتاه مدت تر باشد و نرخ سود بالاتر برای مشتریان جذابیت بیشتری دارد. در همین رابطه در بازار اولیه اوراق در مرحله ششم مشاهده می شود نرخ سود اراد 106 کمی افزایش داشته و به 21.51 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود اراد 107 برابر با 22 درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد بانک ها تمام اوراقی که در این بازار خریداری کرده اند اراد 106 بوده که تاریخ سررسید آن کوتاه تر بوده است.  به این معنا که همچنان برای این دسته از مشتریان این ویژگی اهمیت بالاتری دارد.

این در حالی است که بورسی ها 92.5 درصد از اوارقی که خریداری کرده اند اراد 107 با نرخ سود بالاتر یعنی 22 درصدی بوده است.

به عبارت دیگر همچنان برای مشتریان بانکی تاریخ سررسید کوتاه مدت و برای مشتریان بورسی نرخ سود بالاتر مهم تر است.

اوراق بدهی دولتی