به گزارش اکوایران، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در توئیت اخیر خود به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد.

وی در این رابطه در توئیتی نوشت: بعداز دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاستهای پولی ومالی دولت سیزدهم بعد از ۹سال روند نقدینگی درفروردین منفی شده است (۰/۲- درصد) ، گزارش امروز بانک مرکزی درمورد متغیرهای پولی از رشد ۵/۲+ درصدی پایه پولی و ۲/۵+ درصدی نقدینگی صرفاً در ماه اردیبهشت خبر می دهد.

در همین رابطه بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی اعلام کرد نقدینگی ایران در اردیبهشت ماه با 2.3 درصد رشد به 4 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که در فروردین 1401 رشد ماهانه نقدینگی کمتر از صفر بوده و بعد از 9 سال منفی شده بود.

تغییرات پایه پولی نیز در این مدت نشان می دهد پس از آن که این شاخص در فروردین ماه 1.3 درصد افزایش پیدا کرده بود در دومین ماه امسال 5.16 درصد افزایش پیدا کرده و در نهایت به 643 هزار و 365 میلیارد تومان رسید. این بیشترین رشد ماهانه پایه پولی در دوازده ماه اخیر بوده است.

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان رشد این شاخص در کشور می تواند منجر به افزایش تورم شده و کاهش رفاه اقتصادی را به همراه داشته باشد.

بانک مرکزی