به گزارش اکو ایران،  از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال جاری هشت هفته می گذرد. بررسی های آماری از معاملات در این بازار نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از دادو ستد دولت با مشتریان در حراج اوراق سال 1401 در حدود 22 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که تقریبا سطح بالایی به شمار می آید. اما مقایسه این آمار با سال های قبل نشاندهنده دو موضوع مهم است.

رشد فروش اوراق در سال 1401

به طورکلی یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت که اتفاقا مسیری مفید و غیر تورمی برای جامعه به شمار می آید حراج اوراق بدهی دولتی است. در این بازار اوراق را دولت به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها می فروشد.

در این صورت عایدی اوراق فروخته شده مستقیما به خزانه دولت واریز شده و در ادامه موجب می شود تا دولت بخشی از کسری خود را تامین کرده و در این صورت برداشت آن از تنخواه بانک مرکزی کمتر شود. در این حالت پایه پولی رشد کمتری داشته و درنهایت از سرعت تورم جلوگیری به عمل می آید.

در همین رابطه در هفته های سال جاری مجموعا دولت توانسته 22 هزار و 230 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد . این در حالی است که در موقعیت مشابه خود در سال گذشته این رقم برابر با 5 هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون رشدی 350 درصدی داشته است. اما هنوز هم در مقایسه با دو سال قبل خود کمتر است.

 در سال 1399 تا 24 تیر ماه حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه برابر با 37 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که از رقم فعلی تقریبا 70 درصد بیشتر بوده است.

 جدای از این دو موضوع یک تفاوت اصلی دیگر هم در این بازار به چشم می خورد و آن هم رنج نرخ سود موزون در این بازار است.

اوراق بدهی دولتی

بالاترین نرخ سود در سال 1401

یکی از مهم ترین جذابیت ها برای مشتریان این بازار تغییرات نرخ سود است. در همین رابطه داده های بانک مرکزی در خصوص هفته های نخستین برگزاری بازار اولیه تا 24 تیر ماه امسال نشان می دهد نرخ سود همواره بالاتر از مرز 21 درصد به ثبت رسیده است. به این معنا که سوددهی بیشتر در این معاملات موجب شده تا مشتریان بیشتری برای خرید اوراق حاضر شوند.

در هفته هشتم نیز رکورد نرخ سود ثبت شده که برابر با 21.96 درصد بوده است.

این در حالی است که در سال 1400 در 5 هفته ابتدایی نرخ سود کمتر از 21 درصد بوده و بیشترین نرخ معادل با 21.3 درصد به ثبت رسیده بود.

در سال 99 اما نرخ ها به مراتب پایین تر بوده است. در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بازار در دو سال پیش با نرخ 15.56 درصد آغاز شده ونهایتا در مرحله هشتم به 19.24 درصد رسیده بود. این به معنای فروش کم هزینه تر اوراق در آن سال برای دولت بوده است که احتمالا یکی از عواملش می تواند بهتر بودن وضع نقدینگی مشتریان در آن دوره باشد.

بنابراین سود ده تر کردن بازار اولیه در امسال عاملی شده تا مشتریان هجوم بیشتری به بازار اولیه بیاورند 

اوراق بدهی دولتی