به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری نزولی بوده و در این ماه به کمترین سطح رسیده است. در همین رابطه در آمارهای به ثبت رسیده از این بازار مشاهده می شود حجم نقدینگی در بازار اولیه با این که تا هفته قبل روندی صعودی داشته در این هفته سقوط قابل توجهی پیدا کرده است.

یکی از مسیرهای کم خطر دولت برای در آمدزایی را می توان فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه دانست. دو لت در این بازار اوارق خود را به مشتریان عرضه می کند و آن ها نیز متناسب با نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق اقدام به مشارکت می کنند. برخی کارشناسان معتقد هستند هر چه در این بازار اوراق بدهی دولتی بیشتری به فروش برسد احتمال برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی نیز کمتر شده و در نهایت می توان گفت رشد تورم در اقتصاد ایران کمتر خواهد بود.

رکوردزنی فروش اوراق بدهی دولتی در  هفته نهم بازار اولیه

آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی در نهمین مرحله فروش اوراق بدهی منتهی به 28 تیر ماه نشان می دهد دولت توانست در حدود 829 میلیارد تومان اوراق بفروشد. این کمترین میزان فروش اوراق بدهی در 9 مرحله سپری شده از سال جاری بوده است. رصد معاملات در بازار این هفته نشان می دهد کل اوراق فروخته شده در این بازار را بورسی ها خریداری کرده اند.

به طور کلی دو دسته مشتری در حراج اوراق مشارکت می کنند بانک ها و نهادهای مالی تامین سرمایه. در حالی که سهم بانک ها از حراج به مرور در هر هفته کمتر می شد در این مقطع برای بار به صفر رسیده است.

ترکیب اوراق فروخته شده در هفته نهم بازار اولیه

به طور کلی در بازار اولیه این هفته دو دسته اوراق به مشتریان عرضه شده است. اراد 106 و اراد  107.  نرخ سود اراد 106 تقریبا برابر با 21.5 درصد بوده و نرخ سود به ثبت رسیده در اراد 107 معادل با 22 درصد درج شده است.

معاملات بورسی ها در این بازار نشان می دهد بیشترین سهم مربوط به اراد 107 بوده که نرخ سود آن بالاتر بوده است.

اوراق بدهی دولتی