به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی تقریبا در مقایسه با رقم ثبت شده هفته قبل خود تغییری نداشته و ثابت مانده است. با توجه به افت ثبت شده در مقطع پیشین این متغیر می توان تصور کرد نرخ بهره به سقف خود در یک سال اخیر برخورد کرده و قصد دارد روندی نزولی را در پیش بگیرد.

اما این تصور چه علامت هایی داشته و چه تبعاتی را در پی دارد؟

کاهش نرخ سود در بازار باز

بانک مرکزی از دو طریق سعی در مدیریت نقدینگی بانکها دارد فعالیت در بازار باز و در بازار بین بانکی.

 این نهاد در هفته دوم آذرماه موفق به بسط  سطح بالایی از نقدینگی در میان نهادهای مالی شدند که البته در این هفته ها امری عادی تلقی می شود.

به طور کلی در عملیاتی که در هفته دوم آذرماه به ثبت رسید مشخص شد بانک مرکزی در میان بانک ها 23 هزار میلیارد تومان نقدینگی بسط داد. تاریخ سررسید این بسط نقدینگی برابر با 14 روز و نرخ سود آن 20.2 درصد اعلام شد.

بررسی آمارهای به ثبت رسیده در این بازار نشان می دهد در هفته اخیر نرخ سود در مقایسه با هفته قبل که رکورد خود را در تاریخ بازار باز به ثبت رسانده بود 0.5 واحد درصد کاهش پیدا کرده و روندی نزولی پیدا کرد. این کاهش موجب شد تا هزینه هزینه استقراض بانک ها در این بازار پایین بیاید.

در ادامه وام دهی بانک مرکزی در بازار بین بانکی به بانکها اما سیری نزولی پیدا کرد.

نرخ سود

کاهش در معاملات بازار بین بانکی

در بازار بین بانکی بانک های دارای کسری به صورت شبانه از بانک های دارای مازاد استقراض  میکنند و این وام را به صورت کوتاه مدت عودت می دهند. این استقراض در دامنه ای صورت می گیرد که دارای یک کف و سقف است و از سوی بانک تعیین می شود. بانک مرکزی در این بازار با کف 14 درصد سپرده قبول می کند و با سقف 22 درصد وام می دهد به همین دلیل بانک های در بین این دو حد با یکدیگر مبادله دارند. رفتار بانک ها در هفته اخیر نشان از عدم وام دهی بانک مرکزی به بانک‌ها در این بازار بوده که نشان دهنده کاهش حجم اعتبارات قاعده مند بوده است.

به طور کلی عدم استقراض بانکها در هفته سوم آذر ماه در بازار بین بانکی می تواند علامتی از سطح پایین معاملات و کاهش نرخ سود بین بانکی در این بازار باشد.

طبق آمارهای به ثبت رسیده در خصوص نرخ بهره مشاهده می شود در ابتدای این ماه متغیر مذکور به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر دست پیدا کرده و رکوردی بی سابقه را به ثبت رساند.

اما بررسی داده ها در ادامه نشان داد که این روند افزایشی تداومی نداشته و به نظر می رسد اکنون قصد کاهش دارد.

این در حالی است که بانک ها در وضعیت خطیر نقدینگی قرار دارند و  به طور مداوم در هفته های پاییزی سال جاری اقدام به استقراض بالای پول از بانک مرکزی کرده اند.

فراتر رفتن تقاضای پول در میان بانک ها می تواند موجب افزایش قیمت آن شود. قیمت پول یا همان نرخ بهره.

اما در شرایطی که این متغیر توسط بانک مرکزی به صورت دستوری به سمت پایین هدایت شود در حقیقت قیمت پول را از میزان حقیقی آن کمتر آورده و در نتیجه موجب عرضه بیش تر از واقع در میان بانک ها خواهد شد. این عرضه بالای پول در میان بانک ها خود می تواند ایجاد تورم کرده و یا روند افزایشی نرخ تورم را سرعت دهد.

نرخ سود