گزارش بانک مرکزی از عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۷ اسفند ماه نشان می‌دهد که بانک‌ها از بانک مرکزی درخواست بیش از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتند که این میزان از ابتدای سال جاری بی‌سابقه بوده است.

با این حال، بانک مرکزی با تزریق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است و مابقی تقاضا به اعتبارات قاعده‌مند منتقل شده است. با اینحال در بازار شبانه نیز تقاضای بانک‌ها رکورد جدیدی زده است.