به گزارش اکوایران، هشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جدید در تاریخ 29 و 30 خرداد ماه 1403 برگزار شد و بانک مرکزی نتایج آن را اعلام کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، از نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، حدود 19 هزار میلیارد تومان توسط بازار سرمایه و بازار پول جذب شده است. از بین این دو مشتری اصلی، نقش‌آفرینی بازار پول و بانک‌ها پررنگ‌تر بوده چرا که نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از این اوراق را بانک‌ها جذب کرده‌اند.

030403

چهار اوراق عرضه شده در حراج چهارم دولت

در هشتمین حراج دولت، چهار نوع اوراق اسلامی منتشر شده است. اولین اوراق، اراد 160 است که به میزان 8 هزار و 584 میلیارد تومان و با نرخ سود 28.9 درصد عرضه شده است. این نرخ، بالاترین نرخ سود را در مقایسه با سه اوراق دیگر دارد.

دومین اوراق، اراد 161 است که حجم عرضه آن 4 هزار میلیارد تومان و نرخ سود آن 27.5 درصد بوده است. این نرخ، کمترین بازده تا سررسید در میان سایر اوراق است.

اوراق سوم و چهارم نیز به ترتیب اراد 162 و اراد 163 بوده که هر کدام به ترتیب 15 و 12 هزار میلیارد تومان عرضه شده‌اند. نرخ سود اراد 162 برابر با 28.4 درصد و نرخ سود اراد 163 برابر با 28.8 درصد بوده است. به این ترتیب، کمترین و بیش‌ترین نرخ سود به ترتیب به اراد 161 و اراد 160 تعلق دارد. شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌

بنابراین، در مجموع 39 هزار و 584 میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده است. دو مشتری اصلی خرید این اوراق، بانک‌ و بازار سرمایه است. از میان بانک‌ها و موسسات مالی، 5 بانک خریدار بوده‌اند؛ سه بانک متقاضی اراد 161 و دو بانک دیگر هر کدام متقاضی اراد 162 و اراد 163 بوده‌اند. حجم خرید سه بانک از اراد 161 برابر با 3 هزار و 903 میلیارد تومان بوده، یعنی 97 درصد حجمی که عرضه شده است. بانک دیگر از 15 همت عرضه شده از اراد 162 تنها 189 میلیارد تومان خریداری کرده است. آخرین مشتری بانکی این حراج نیز به خریداری 11.1 همت از 12 همت اراد 163 عرضه‌شده پرداخته است. بنابراین، بانک‌ها در مجموع 15 هزار و 205 همت اوراق دولتی خریداری کرده‌اند.

بازار سرمایه نیز اقدام به خریداری 4 هزار و 267 میلیارد تومان از اراد 160 کرده که نرخ سود آن بیش‌تر از بقیه و برابر با 28.9 درصد بوده است.

درآمد 19 همتی دولت از فروش اوراق

با احتساب مشارکت 15.2 هزار میلیارد تومانی 5 بانک و مشارکت 4 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه، در مجموع 19 هزار و 470 میلیارد تومان از اوراق عرضه شده توسط دولت در حراج هشتم به فروش رسیده است. این در حالی است که همانطور که به آن اشاره شد، حجم اوراق عرضه شده به 39.5 همت می‌رسد. بنابراین 49 درصد از اوراق عرضه شده دولتی توسط بازار پول و سرمایه جذب شده است.