الزامات قانونی:

شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور شش ماه پس از انتشار نوبت دوم آگهی در روزنامه رسمی می‌باشد. نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آن اجباری اعلام شده، با علامت استاندارد الزامی است و تولید، تمرکز، توزیع و فروش این فرآورده ها با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.

علامت گذاری فرآورده های مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد می باشد. اعطاء پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحد های تولیدی منوط به تامین شرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد ملی مربوط می باشد.

رعایت کلیه مقررات استاندارد اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کالاهای وارداتی الزامی می باشد و کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استاندارد ملی و یا استاندارد های معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران - ونک به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.

دفترتخصصی روابط عمومی واطلاع رسانی

شناسه آگهی : 1641597  م. الف : 3999