در نشست خبری کمیسیون تلفیق رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در گفت و گو با اکو ایران در مورد پرداخت بدهی دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی توضیحاتی را ارائه کرد.