این روزها نیز که خبر واگذاری استقلال و پرسپولیس در صدر اخبار بوده، او سعی کرده است در تبیین عرضه آن توضیحات کافی را بدهد. یکی دیگر از موضوعات پرحاشیه بحث آزادسازی دامنه نوسان بوده که سازمان بورس بارها به آن واکنش نشان داده است. در این مصاحبه ضمن بررسی این مسائل با مدیرعامل فرابورس، به موضوعات مهم و کلیدی این روزهای بازار سرمایه پرداخته‌ایم و نظر او را در خصوص چالش‌های بازار جویا شدیم.