به گزارش اکوایران چینی‌ها به دنبال اجرای طرح با عنوان طرح سنگ‌بنا هستند تا به این ترتیب نیاز صنایع فولادی این کشور به ذخایر خارجی در تامین مواد اولیه را کاهش دهند.

در این طرح قرار است که میزان تولید سنگ‌آهن از منابعداخلی چین از 100 میلیون تن محصول در سال به 370 میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. همچنین در شرایطی که در بیشترین حالت مصرف قراضه در تولید فولاد چین حدود 70 میلیون تن است، مصرف قراضه به 300 میلیون تن افزایش پیدا کند.

گام دیگر طرح سنگ‌بنا، افزایش معادن سنگ‌آهن تحت اختیار چین در خارج از خاک این کشور است. در حال حاضر چینی‌ها به ذخایر معدنی 120 میلیون تنی در سایر نقاط دنیا دسترسی دارند که برآورد می‌شود این سهم تا سال 2025 به 220 میلیون تن افزایش پیدا کند.

تضمین فعالیت فولادسازان چینی در بلندمدت

لو تیجون، نایب رئیس انجمن آهن و فولاد چین، با استناد به آنچه که او آن را "طرح سنگ بنا" خواند، گفت: چین قصد دارد مشکل کمبود مواد مواد اولیه فولادسازی در این کشور را ظرف 10 تا 15 سال آینده به شکل اساسی حل کند.

این طرح که از سوی انجمن آهن  فولاد چین به وزارت صنعت و وزارت منابع طبیعی چین ارائه شده درنظر دارد تا تامین مواد اولیه فولادسازان این کشور را در میان و بلند مدت تضمین کند.

لو ادامه داد: در این طرح تنها بر افزایش ذخایر داخلی تاکید نشده و بر رقابت‌پذیری ذخایر جدید سنگ‌آهن نیز تاکید شده است.