این سود که مربوط به سال ۹۹ است به ۴۳ میلیون نفر سهامدار از طریق سجام طی یک مرحله واریز خواهد شد. امروز در این برنامه چارسو با اکبر حیدری سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری سهام عدالت در خصوص جزییات آن و ابهام‌های موجود در آن به بحث پرداخته‌ایم.