به گزارش اکوایران، پس از اعلام تزریق هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه، امروز شاخص‌های بازار سهام رشد کردند و پس از 7 هفته شاهد ورود پول حقیقی به بورس بودیم. 

همچنین در معاملات شنبه پول حقیقی از گروه فرآورده های نفتی و کاشی و سرامیکی خارج شد و در مقابل گروه خودرویی و بانکی به ترتیب 58 و 36 میلیارد تومان ورود پول توسط حقیقی ها را تجربه کردند.

امروز نقشه بازار بورس تهران به سه گروه تقسیم شد؛ گروه اول نفتی ها و شیمیایی ها که در کنار افت قیمت نفت به همراه ترس از برجام و همچنین کاهش قیمت کامودیتی ها روی صفر و منفی مورد معامله قرار می‌گیرند.

گروه دوم گروه خودرویی بانک و انبوه سازی و ... که به پیشواز برجام رفته اند و گروه سوم سایر نمادها است که معاملات متعادل و مثبتی را دارند.