به گزارش اکوایران، دولت پکن رویکرد توسعه‌‌ای خود را در سال‌های اخیر تغییر داده و سعی دارد از سویی از سهم بخش ساخت‌وساز در تولید ناخالص داخلی این کشور بکاهد و از طرف دیگر بر سهم فناوری‌های جدید در تولید ناخالص داخلی بیفزاید.

تغییر سیاست دولت پکن درخصوص کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در این کشور اگر به سرعت انجام شود می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی برای چین و دنیا به همراه داشته باشد و از همین رو دولت چین این تغییر را به آهستگی انجام خواهد داد تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند. به هر ترتیب کاهش اهمیت ساخت‌وساز در چین به تضعیف بازار مواد و محصولات معدنی منجر شده که این موضوع می‌تواند در میان و بلند مدت ریسکی بزرگ برای تولیدکنندگان بخش معدن و محصولات معدنی در تمام دنیا باشد.