برنامه بورس

بزرگترین فساد تاریخ بورس؟

فعالان بازار سرمایه همگی مبهوت هستند!

پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در اظهار نظری عجیب عنوان کرد: جای تاسف دارد که بخش‌هایی از نرم‌افزارهای نظارتی که برای جلوگیری از تخلفات و دست‌کاری قیمتی و ضرر و زیان مردم راه‌اندازی شده بود، این نرم‌افزارها در طول ماه‌های اخیر کامل اجرایی نشده یا اصلا به شکلی جدا شده و از حوزه تصمیم‌گیری خارج شده!!

این ادعا اگر صحت داشته باشد شاید اغراق نباشد که آن را بزرگترین فساد سیستماتیک بورس ایران بنامیم!

این سوال جدی وجود دارد که سازمان بورس بدون رئیس قصد پاسخگویی به این اتهام را ندارد؟ آقایان هامونی و صحرایی، مدیرعامل‌های دو شرکت فرابورس و بورس قصد شفاف‌سازی ندارند؟

آیا بازاری که نماد شفافیت در اقتصاد است درگیر دست‌کاری قیمتی سازمان یافته شده‌است؟!

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد