برنامه بورس

نیاز بورس به رابطه حسنه با دولت

با توجه به گستردگی روز افزون بازار سرمایه و سرمایه پذیری فوق العاده ایی که در سال ۹۸ و ۹۹ داشت، برخی معتقدند به علت گستردگی جامعه ذی‌نفعان بورس حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیات دولت ضروری است.

 این پیشنهاد با نظرات مختلفی روبه رو است اما به راستی حضور رئیس سازمان در جلسات هیات دولت بر عملکرد بازار سرمایه اثر گذار است؟ دکتر سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در گفتگو با اکو ایران پاسخ می دهد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد