برنامه بورس

بانک مرکزی پاسوز بورس نشود

بانک مرکزی بر کدام تمرکز کند؛ بورس یا تورم؟ چه سیاستی از طرف بانک مرکزی برای اقتصاد مفید است؟ نوید قدوسی پاسخ می‌دهد

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد