به گزارش اکوایران؛ حجم سرمایه‌های خارجی به کل بخش های اقتصادی کشور مصوب در 10ماه منتهی به دی امسال، 5میلیارد و 898 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 34.5 درصدی داشته است. مجموعه مصوبات سرمایه گذاری خارجی کل بخش های اقنصادی کشور نیز برابر با 202 فقره بوده که رشدی 56.5 درصدی داشته است.   

براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌‌‌ در مدت زمان مورد بررسی برابر با 3 میلیارد و 485 میلیون دلار بوده است که رشدی 135.9 درصدی به لحاظ ارزش داشته است.  آمار اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی غنا (به لحاظ حجم سرمایه گذاری) و افغانستان (به لحاظ تعداد) از جمله کشورهایی هستند بیشترین درخواست سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند.

2

صنایع کوچک پیشرو جذب سرمایه

ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است هرچند روند صدور مصوبات سرمایه گذاری رشد داشته است،‌اما سرمایه های پیش بینی شده بیشتر به سمت صنایع خرد و کوچک هدایت شده و آمارها در خصوص پروانه های بهره برداری صادره در این مدت نیز بیانگر آن است که از مجموع 129 مجوز سرمایه گذاری صادره در 10 ماه سال جاری 41 طرح به بهره برداری رسیده است و سرمایه صرف شده برای این طرح ها برابر با 243 میلیون دلار بوده است با این شرایط می توان گفت نزدیک به نیمی از مجوزهای صادره به لحاظ تعداد به بهره برداری رسیده اند، اما سرمایه صرف شده برای این طرح ها بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده است.  

براساس داده های اعلام شده در 10 ماهه 1400 در مجموع 77 فقره جواز تاسیس در کشور صادره شده که سرمایه پیش بینی شده برای این بخش برابر با 3 میلیارد و 219 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر در بخش معدن نیز پروانه اکتشاف صادره برابر با یک فقره با یک میلیون دلار سرمایه گذاری بوده و سهم پروانه های بهره برداری نیز در این میان برابر با 6 فقره بوده است که 15 میلیون دلار برای این بخش صرف شده است. اما برای بخش تجارت نیز مجوزهای صادره برای سایر(صنوف تولیدی) 4 فقره بوده که 3 میلیون دلار برای آنها سرمایه گذاری شده است.

رشته های سرمایه پذیر

با توجه به آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌ها و رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی، می توان گفت ورود پول از خارج به چهار گروه «مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»،  «ساخت رادیو، تلوزیون و وسایل ارتباطی» و «فلزات اساسی» صورت گرفته است.

3