به گزارش اکوایران؛ در بخشنامه گمرک به این موضوع اشاره شده که در بررسی های بعمل آمده مشخص شد که برخی سفارش های ثبت شده در ابتدای سال جاری، مطابق با ردیف تعرفه های مندرج در مصوبه هیات وزیران (نسخه 2022نمانکلاتور) صادر نشده است و به دلیل مغایرت ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش با مصوبه هیات وزیران و اصلاحات نمانکلاتور؛ اظهار کالا به گمرک میسر نبوده است؛ به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع و نتایج جلسات برگزار شده و حسب اعلام نمایندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت و بانک مرکزی، وضعیت این ثبت شفارش ها با توجه به این بخش نامه مشخص خواهد شد.

از سوی دیگر در این بخشنامه آمده برای این دسته از ثبت سفارش ها از این پس امکان ویرایش شماره تعرفه در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد، همچنین اشخاصی که مبادرت به دریافت کد ساتا کرده اند امکان ویرایش حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری را خواهند داشت.

در این بخشنامه همچنین بر این نکته تاکید شده که به منظور جلوگیری ازتوقف غیر ضرورکالا درانبارها؛ مراجعه کنندگان خصوصا واردکنندگان کامیون جهت رفع مغایرت، به سازمان ذیربط (سازمان صمت و بانک مرکزی) مراجعه کنند.

همچنین در این بخش نامه بر این نکته تاکید شده که باتوجه به نامه مورخ 25/4/1401مدیرکل دفتر فنآوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مبنی بر اینکه سامانه در لحظه ثبت اظهارنامه؛ تعرفه اظهاری را بر اساس تاریخ اظهار ویا تاریخ صدور ثبت سفارش در پایگاه داده های تعرفه سامانه جامع امور گمرکی کنترل می کند؛ لذا کماکان منعی جهت پذیرش اظهارنامه و طی تشریفات ترخیص ثبت سفارش های صادره در سال(1400) از نظر درج شماره تعرفه های مربوط به آن سال وجود نخواهد داشت.

 

Untitled