به گزارش اکوایران؛ حذف عوارض صادرات کره و روغن حیوانی برای سال جاری در دستور کار قرار گرفت ، اما براساس بخشنامه گمرک اخذ عوارض نیم درصدی آّب مجاری به قوت خود باقی خواهد بود. تعیین عوارض آب مجازی در ابتدای سال جاری برای محصولات، میوه و تره بار و سبزیجات که از گمرک به کشورهای دیگر صادر می شوند در نظر گرفته شد و بر این اساس  بر اساس پایه قیمتی که هر محصول در گمرک طبق نظر کارشناسان برآورد می شود نیم درصد آن عوارض اخذ می شود، طرحی که شامل بسیاری از کالاها می شود، اما با بخشنامه جدید گمرک کره و روغن حیوانی از پرداخت این عوارض معاف شدند.

مدیر کل دفتر صادرات گمرک در نامه ای به گمرکات کشور اعلام کرد پیرو بخشنامه موضوع لغو عوارض صادراتی محصولات پروتیئی و محصولات لبنی وفق تصویر دفتر مقرارت صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون وزیرجهاد کشاورزی صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال جاری از اخذ عوارض صادراتی معاف خواهند بود.

در این نامه بر این نکته همچنین بر این نکته اشاره شده که با پایان مهلت تعیین شده محدودیت های اعمال شده به حالت قبل بازخواهد گشت.  

صادرات