به گزارش اکوایران؛ در این نامه کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان به همراه جنوب استان کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو طی نامه ای اعلام کرده در خصوص واردات ماشین آلات معدنی، به کلیه بهره برداران، شرکتهای معدنی و پیمانکاران دارای قرارداد معتبر معدنی مشمول بخشنامه یاد شده که متقاضی و واجد شرایط ورود ماشین آلات معدنی بیش از 5 دستگاه هستند به نحو مقتضی اعلام می شود تا برآورد ماشین آلات مورد نیاز تا سال 1401 شرکت مربوطه،  به منظور فعالیت در معادن مرتبط را تا پایان ماه جاری به این دفتر اعلام کنند.   

در این نامه به این نکته نیز اشاره شده که پس از موعد مقرر، پذیرش و بررسی درخواست بهره برداران معادن و شرکتهای پیمانکاری مرتبط مشمول این بخشنامه،‌منوط به آمار ارائه شده نیازسنجی ماشین آلات خواهد بود.

photo_۲۰۲۱-۱۲-۰۸_۲۲-۰۲-۲۵