به گزارش اکوایران؛درلایحه بودجه سال آینده دولت پیش بینی کرده حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. این درآمد در قالب حقوق ورودی وصول می شود.

حقوق ورودی کالا بدین معنی است که واردکننده کالا ها باید درصدی از ارزش کل کالا ها را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی پرداخت کند تا اجازه ورود کالا ها به خاک آن کشور صادر شود  این حقوق به خزانه واریز می شود و از جمله درآمدهای دولت به حساب می آید.

حقوق ورودی  شامل دو قسمت است:حقوق گمرکی (که برای همه کالا ها ۴ درصد است و سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود. با توجه به اینکه ارزشگذاری کالایی وارداتی ارزی است برای وصول این حقوق باید یک نرخ تسعیر تعیین شود. در سنوات گذشته دولت بر پایه نرخ مرجع ارز این حقوق را وصول می کرد اما در سال آینده با توجه حذف دلار 4200 تصمیم گرفته شده حقوق ورودی برابر نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی ETS در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون گمرکی باشد.

بدین ترتیب نرخ پایه ارز در رژیم تجاری کشور از 4200 به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی تغییر می کند که در محدوده 27 هزار تومان است. یعنی نرخ تسعیر در صورت عمل به این قاعده 6 برابر می شود.

با این حال یک منبع مطلع به اکو ایران گفت دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار قصد دارد مبنای دریافت حقوق ورودی واردات کالاها را 20 هزار تومان قرار دهد. با این حساب افزایش رخ داده کمتر از 5 برابر خواهد بود.

در لایحه بودجه سال آینده قیمت دلار برای درآمدهای نفتی نیز 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این حساب می توان گفت دولت در تجارت خارجی بخش خصوصی نرخ تسعیر ارز را 20 هزار تومان قرار داده و در تجارت دولتی بر پایه نفت هر دلار را با 23 هزار تومان تبدیل به ریال می کند.