به گزارش اکوایران؛ براساس تصمیمات اخذ شده در پنجاه و نهمین کارگروه توسعه صادرات؛ استمرار صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و اوزان مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات از ابتدای دی سال جاری تا اطلاع ثانوی مورد تایید اعضای کارگروه توسعه صادرات قرار گرفت. براساس تصمیمات اخذ شده در این کارگروه مقرر شد وزارت جهادکشاورزی نسبت به برنامه ریزی به منظور تولید پایدار گوجه فرنگی اقدام کند.

از سوی دیگر در راستای طرح جهش صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نقطه نظرات ارائه شده از سوی برخی از اعضای کارگروه در این جلسه مقرر شد، اعضای شورا حداکثر طرف یک هفته نقطه نظارت خود را به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به منظور طرح مجدد در جلسات آتی کارگروه توسعه صادرات ارسال کنند.