با این حال تولید کنندگان فولاد بیش از آن که نگران افزایش قیمت باشند، نگران موجودیت گاز هستند.

بخشی از میزگرد بررسی چالش گاز در صنعت فولاد با حضور حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و سید رسول خلیفه سلطانی، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران.

نسخه کامل برنامه بولتن را در وب‌سایت اکوایران ببینید.