برنامه تقاطع

با فرمول جدید شورای رقابت ، خودرو به بورس کالا می رود

کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح تحول در صنعت و بازار خودرو را کلید زد. به ادعای برخی از اعضای این کمیسیون ، طرح مذکور می تواند تغییرات اساسی در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند.آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در طرح یاد شده به دنبال راهکاری برای ارتقای کیفیت ، رشد تیراژ و تامین نقدینگی خودروسازان هستند .از سوی دیگر تغییر روش قیمت گذاری از موضوعات مهم و قابل توجه طرح مجلس است . در این طرح قرار است قیمت پایه خودرو توسط شورای رقابت تعیین و عرضه در بورس کالا انجام شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد