برنامه تقاطع

قیمت گذاری خودرو از کارخانه تا بازار

چالش تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه ! افزایش قیمت خودرو در حالیکه تولید نیز افزایش پیدا کرده است! تکذیبیه ایران خودرو درباره افزایش قیمت یکی از محصولات! شروع دوباره تولید رنو !

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد