بسته جامع آموزشی مدیریت پروژه نوین براساس PMBOK۷-۲۰۲۱

استاندارد مدیریت پروژه‌ در ابعاد و حوزه‌های جدید، در حال توسعه است و موسسه PMI به‌عنوان مرجع اصلی مدیریت پروژه در دنیا نیز تغییرات زیادی را در دستور استاندارد جدید خود یا PMBOK ۷‌ قرار داده است.

به طور کلی، هدف از ویرایش PMBOK۷ این است که بتواند هر سه رویکرد مدیریت پروژه قابل پیش بینی (Predictive)، تطبیقی یا چابک (Adaptive/Agile) و همچنین ترکیبی(Hybrid)  را پوشش داده و امکان اجرای آن را برای رهبران کسب و کار و  مدیران پروژه فراهم نماید.

بدون‌شک، بزرگ‌ترین و زیربنایی‌ترین تغییر PMBOK ۷ نسبت به نسخه‌های قبلی استاندارد مدیریت پروژه، جایگزینی سیستم اصل‌محور به جای سیستم فرآیند‌محور بوده است. این اصول ۱۲‌گانه تحویل پروژه که شاید به تعبیری جایگزین فازهای پنج گانه مدیریت آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایش و کنترل مدیریت پروژه شده‌اند، عبارتند از:

۱-‌نظارت/ مشاوره: نظارت/ مشاوره مداوم، سخت‌کوشانه و مبتنی بر احترام متقابل بر تحویل پروژه. ۲-‌تیم: ایجاد فرهنگ تیم‌سازی و مسوولیت‌پذیری. ۳- ذی‌نفعان/ دست‌اندرکاران: تعامل مستمر با ذی‌نفعان جهت شناسایی دقیق نیازها و علاقه‌مندی‌هایشان‌ (به‌خصوص ذی‌نفعان/  دست‌اندرکاران کلیدی). ۴- ارزش: تمرکز بر ارزش (ارزیابی، برنامه‌ریزی، تحویل، تایید، پیگیری و گزارش ارزش). ۵- تفکر جامع و کل‌نگر: ‌تشخیص و پاسخ به تعاملات سیستم‌های پروژه و مدیریت پروژه. ۶- رهبری: ایجاد انگیزش، تاثیرگذاری، مربیگری و یادگیری. ۷- متناسب‌سازی: تعیین و بومی‌سازی رویکرد تحویل پروژه براساس زمینه/  محل/  فرهنگ/ ‌جغرافیا/  حجم و در یک کلمه محیط پروژه. ۸- کیفیت: ایجاد کیفیت هم در فرآیندها و هم در نتایج نهایی پروژه. ۹-‌پیچیدگی:‌ ایجاد راهکارهای حل پیچیدگی‌های پروژه براساس دانش، تجربه و یادگیری. ۱۰- فرصت‌ها و تهدیدها: ‌ایجاد راهکارهای مقابله با تهدیدات و بهره‌برداری از فرصت‌ها. ۱۱-‌تطبیق‌پذیری و واکنش به‌موقع: تطبیق‌دهی با پروژه و واکنش به‌موقع. ۱۲- مدیریت تغییرات: فعال‌کردن فرآیند مدیریت تغییرات جهت دستیابی به وضعیت پیش‌بینی شده در آینده.

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد