امپراطوری که با تصمیمات اشتباه مدیرانش، قلمروی خود را ویران کرد و  به خرابه‌ای تبدیل شد که تنها خاطراتمان با سرویس‌های مختلفش را به یاد می‌آوریم.

در این بین، نقش گوگل در داستان یاهو قابل چشم‌پوشی نیست و ورودش به دنیای اینترنت، با براندازی امپراطور وقت برابر بود. 

پرونده تاسیس تا نابودی یاهو را در «اکوایران» ببینید.