میزان بازدهی عرضه‌های اولیه از سال ۱۳۹۷ تا امروز

خیلی از بورس بازان به عرضه‌های اولیه به چشم یارانه دولت نگاه می‌کنند! سهامی که قطعا به شما سود خواهد رساند! سهامی که سود آن تا حداقل چند ده درصد تضمینی است! حال اینکه سهم را بعد از چند درصد سود فروخته شود به تصمیم سهامدار بستگی دارد.

اما عرضه اولیه‌هایی هم هستند که بازدهی آنها از نخستین روز عرضه از ۱۰۰۰ درصد هم بیشتر است! باور نمی‌کنید؟ نگاهی بیاندازیم با بازدهی عرضه اولیه‌های سال ۹۷ تا الان!

این آیتم با همکاری بخش پردازش مالی آیکو تولید شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد