کشورهای مختلف چه زمانی اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرده اند ؟

بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۹ همزمان با اعلام رسمی تغییرات چارچوب سیاست پولی خود به هدفگذاری تورمی، هدف تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه +/- ۲ درصد اعلام نمود. در این داده نما زمان اجرای هدفگذاری نرخ تورم و میزان آن را در کشورهای مختلف مشاهده می‌کنید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد