مسافران این ۱۰ کشور می‌توانند ناقل ویروس انگلیسی به ایران باشند

این کشورها در دو ماه گذشته بیشترین مسافر ورودی به ایران را داشتند و می‌توانند عامل انتقال ویروس انگلیسی به ایران باشند.

دو ماه گذشته ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ مسافر از ۱۰ کشور آسیایی و اروپایی وارد ایران شدند که افغانستان با ۱۱۸ هزار مسافر در صدر قرار دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد