برنامه دیالوگ

هاشمی مقتدر بود یا احمدی‌نژاد؟

علی مطهری، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اقتدار شخص رئیس جمهور را به عنوان عاملی مهم می‌پندارد، و البته نظر او درباره اقتدار و جدیت رئیس جمهور در دوره‌های قبلی هم قابل توجه است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد