فردین یزدانی مشاور و پژوهشگر آکادمی سامان درباره اینکه آیا تورم بخش پوشاک باعث شکل‌گیری بازارهای دیگری هم برای طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه شده؟ پاسخ می‌دهد که پهنه‌ها و مناطقی در کشور داریم که به عرصه شکل‌گیری زنجیره تامین پوشاک استوک و دسته دوم تبدیل شده‌اند. بخشی از این پوشاک از پاکستان، بخشی از بنگلادش و بخشی هم از جنوب خلیج فارس وارد کشور می‌شود و توسط توزیع‌کنندگان در فضای مجازی و پیج‌های اینستاگرامی عرضه می‌شوند.