دیده‌بان بورس

بازار امروز در ساعات میانی با فشار فروش مواجه شد، فشاری که دلیل بنیادی خاصی نداشت و به نظر میرسد ذخیره سازی سود و رفتار هیجانی جمعی، دلیل اصلی منفی شدن بسیاری از نمادها در این ساعات بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد