بازاری دو قطبی در مرز یک میلیون واحد

بازار امروز به وضوح از دو قطب مختلف تشکیل شده بود. بخشی که شامل سهم ها و گروه های مورد توجه دولت برای عرضه در غالب ETFها می شد و  دیگری گروهی که نمی شد...

آیا بازار از این به بعد چشم به حمایت های دولت خواهد داشت و سایر گروه ها درجا خواهند زد؟ این هفته شاخص کل از مرز یک میلیون واحد عبور خواهد کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد