عبور شاخص بورس تهران از یک مرز روانی دیگر

امروز شاخص بورس وارد کانال یک میلیون و دویست هزار شد. تقاضا در بسیاری از گروه‌ها همچون سیمانی‌ها و بانکی‌ها بسیار بالا بود. در کل باتوجه به شکسته شدن یک مرز روانی دیگر و ورود پول حقیقی که نزدیک به هزار میلیارد بود، می‌توان چنین گفت که سهامدارن به روزهای سبز بورس در روزهای آینده امید دارند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد