منفی شدن شاخص‌کل با وجود حمایت از چند سهم خاص

در جریان معمالات امروز بار دیگر شاخص‌کل منفی شد تا وعدهای ‌بی‌اثر حمایتی همچنان ادامه داشته باشد و در راستای آن امروز در مجلس، آقای قالیباف خبر از حمایت مجلس از بازار سرمایه داد اما وقتی به تابلوی بورس نگاه می‌کنیم خبری از حمایت نیست و سبدهای سهماداران همچنان قرمز رنگ است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد