بورس چرا مثبت نمی‌شود

درجریان معاملات امروز علی‌رغم بهبود تقاضا، در پایان بازار باز هم شاخص‌کل ‌با افت مواجه شد اما روند معاملات امیدوار کننده‌ بود و ارزش معاملات هم تایید کننده آن است و به نظر می‌رسد بازار سرمایه روزهای بهتری را در پیش رو دارد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد