خلاصه این هفته دیدبان بورس

در این هفته به بررسی چهار موضوع پرداخته شد:

ریسک و نااطمینانی در بازار

آینده بازار نفت

تحلیل صنعت شوینده

بورس پس از انتخابات آمریکا

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد