تحلیل بازار: اثر نرخ بهره بانکی بر بورس

عدد نرخ بهره بانکی همواره یکی از مباحث پرچالش در اقتصادهای دنیاست. اما در اقتصاد ایران به دلیل شرایط تورمی موضوع با پیچیدگی های بیشتری همراه است. حال امسال با توجه به رشد شاخص خیره کننده بورس این مساله مورد توجه بیشتری قرار گرفته است

اقتصاد قربانی منافع سهامداران بورس؟

در چند وقت گذشته هر گاه که حتی شایعه ای مبنی بر بالا بردن نرخ سود بانکی مطرح میشد، شاخص بورس به سرعت واکنش نشان میداد و روند نزولی به خود می گرفت. با این حال برخی اقتصاددانان معتقدند در حال حاضر با توجه به تورم افسار گیسخته ای که کشور با آن رو به روست باید تن به بالا رفتن نرخ بهره بانکی داد تا جلوی این تورم گرفته شود. اما قطعا این امر به مذاق افرادی که داخل بازار سرمایه مشغول به فعالیتند خوش نمی آید و جبهه شدیدی در قبال این موضوع می گیرند.

اما باید ابتدا مشخص کرد که میزان تاثیری که بورس از نرخ بهره بانکی می گیرد چه میزان است؟ در بازار های دنیا نرخ بدون ریسک که متناظر با نرخ بانکی کشور هست تاثیر بسزایی بر بازار ها می گذارد، زیرا فرد بدون آن که ریسکی را تحمل کند و سرمایه خود را به خطر بیاندازد، در انتهای سال سودی عایدش می شود. اما با توجه به نرخ بهره ای که در کشور حاکم است، باید گفت در حاضر نرخ بهره حقیقی منفی است و افراد برای آن که پول آن ها کمتر افت کند مجبور هستند که تن به بازارهای مختلف دهند تا پول نقدی که در دستانشان است به اصطلاح آب نشود. امروز در برنامه دیدبان بورس، از مهمان برنامه علی اسلامی بیدگلی، سوالات متعددی در خصوص نرخ بهره بانکی و رابطه آن با تورم و بازار سرمایه پرسیده ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد