برندگان جنگ بر سر فولاد

کمتر کسی پیدا می‌شود که پیگیر اخبار سیاسی و اقتصادی بوده اما جنجالی که بر فولاد شده به گوشش نخورده باشد. طرفین ماجرا نظر خود را همگام با اقتصاد می دانند و معتقدند مصلحت کشور در آن است. اما در نگاه بی طرف، اصل این مجادله بر سر چیست؟ خواسته ذی نفعان بر سر تصمیم گیری شیوه نامه فولاد چه مواردی است؟

امروز در برنامه دیدبان بورس، از کارشناس برنامه ولید هلالات سوالاتی در خصوص این بحث پرحاشیه پرسیده ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد