آشنایی با ابزارهای سرمایه گذاری | قسمت اول : دید کلی

امروز به همراه کارشناس علی زینلی، در قسمت اول به بررسی کلی ابزارهای سرمایه گذاری پرداخته ایم تا در هفته های آینده مفصلا به بررسی هر کدام از آن ها برسیم.

دید کلی از ابزار های سرمایه گذاری

بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند تنها با بازار سهام آشنایی دارند. اما دسته بندی ابزارهای سرمایه گذاری بسیار متعدد است که هر کدام نیازمند آشنایی است. ابزارهای سرمایه گذاری شامل: صندوق های مشترک سرمایه گذاری، اوراق بدهی، قراردادهای مشتقه (آتی و اختیار) و سهام که هر کدان نیز شامل بخش های مختلفی است که باید با آگاهی و آموزش کافی وارد آن ها شد تا متناسب با ریسکی که فرد مد نظر دارد، عایدی خوبی کسب کند.

در برنامه دیدبان بورس هر هفته میخواهیم به یکی از این ابزارها بپردازیم. امروز به همراه کارشناس علی زینلی، در قسمت اول به بررسی کلی این ابزارها پرداخته ایم تا در هفته های آینده مفصلا به بررسی هر کدام از آن ها برسیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد