کدام صنایع بورسی توجه معامله گران را جلب کرد؟

امروز شاخص ‌کل بورس با افتی ۲۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

با این حال برخی صنایع، از جمله صنایع غذایی و زراعت مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند و بیشتر نمادهای این گروه‌ها در دامنه قیمتی مثبت خود به کار خود پایان دادند. ضمنا همچنان سهام کوچک، روزهای بهتری را نسبت به سهام شاخص ساز سپری می کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد