آینده گروه دارویی؛ از حذف ارز دولتی تا واکسن کرونا

عده‌ای از تحلیل‌گران بر این باورند که شرایط بیماری کرونا و احتمال تولید واکسن کرونا در ماه‌های آتی توسط برخی از شرکت‌های داخل، باعث ایجاد شوکی مثبت در این صنعت می‌شود.

واکسن کرونا افت این صنایع در ریزش را جبران می‌کند؟

این شوک می‌تواند به جهش قیمتی نماد‌های این گروه کمک کند اما بعضی از تحلیل‌گران نظرشان مخالف این است و معتقدند شوک ناشی از ساخت واکسن کرونا، مقطعی و هیجانی بوده و نمی‌تواند تاثیر عمیقی بر روی قیمت سهام این گروه داشته باشد.

 

سهامداران نسبت به نمادهای گروه دارویی چه نگاهی دارند؟

به تابلوی معاملات که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این روزها حجم معاملاتی نمادهای گروه دارویی بالارفته و برآیند ورود و خروج پول حقیقی در این صنعت مثبت است و در بسیاری از نمادهای این گروه عدد قابل توجهی از سوی سهامداران حقیقی طی هفته‌های اخیر به این شرکت‌ها وارد شده است، اما روند سهم‌های شاخص ساز به گونه‌ای بوده که بر معاملات سایر گرو‌ه‌ها از جمله محصولات دارویی تاثیر گذار بوده و این صنعت هم به پیروی از کلیت بازار در هفته اخیر دچار نوسانات منفی شد.واکسن کرونا افت این صنایع در ریزش را جبران می‌کند؟

عده‌ای از تحلیل‌گران بر این باورند که شرایط بیماری کرونا و احتمال تولید واکسن کرونا در ماه‌های آتی توسط برخی از شرکت‌های داخل، باعث ایجاد شوکی مثبت در این صنعت می‌شود و می‌تواند به جهش قیمتی نماد‌های این گروه کمک کند اما بعضی از تحلیل‌گران نظرشان مخالف این است و معتقدند شوک ناشی از ساخت واکسن کرونا، مقطعی و هیجانی بوده و نمی‌تواند تاثیر عمیقی بر روی قیمت سهام این گروه داشته باشد.

 

سهامداران نسبت به نمادهای گروه دارویی چه نگاهی دارند؟

به تابلوی معاملات که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این روزها حجم معاملاتی نمادهای گروه دارویی بالارفته و برآیند ورود و خروج پول حقیقی در این صنعت مثبت است و در بسیاری از نمادهای این گروه عدد قابل توجهی از سوی سهامداران حقیقی طی هفته‌های اخیر به این شرکت‌ها وارد شده است، اما روند سهم‌های شاخص ساز به گونه‌ای بوده که بر معاملات سایر گرو‌ه‌ها از جمله محصولات دارویی تاثیر گذار بوده و این صنعت هم به پیروی از کلیت بازار در هفته اخیر دچار نوسانات منفی شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد