شاخص‌ کل بورس فردا مثبت می ‌شود ؟

در اولین روز معاملاتی هفته، بازار بورس کار خود را با فشار عرضه آغاز کرد؛ اما مانند چهارشنبه هفته گذشته، خرید‌های حقوقی‌ها ادامه داشت.

بیشتر سهم‌های بزرگ بازار چندین بار صف فروششان جمع شد و با تداوم وضعیت فعلی، انتظار می‌رود که روند تقاضا در روزهای آینده بهبود یابد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد