تحلیل بورس امروز | آشنایی با ابزارهای مالی بخش چهارم، اختیارها

امروز به همراه کارشناس بازار سرمایه علی زینلی، در ادامه سلسله جلسات آشنایی با ابزارهای مالی به گفتگو درباره اختیارها پرداخته‌ایم.

دسته بندی ابزارهای مالی به چگونه است؟

بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، تنها با بازار سهام آشنایی دارند و کمتر کسی پیدا می‌شود که با ابزارهایی مثل اختیار فروش و خرید، صندوق ‌های مختلف و اوراق تبعی آشنایی نسبی داشته باشد، در قسمت قبل به بررسی ساز و کار بازار آتی پرداختیم و در این قسمت به همراه کارشناس بازار، بحث اختیارها مورد بررسی قرار دادیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد