چهارشنبه‌ها با تابلوخوانی

در ادامه سلسله جلسات آموزشی تابلوخوانی، در این برنامه با رضا شاکری در خصوص کارهای ابتدایی در خصوص فیلترنویسی گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد