ارائه این قطعنامه در فضای فعلی، تاحدودی فضای مذاکرات هسته‌ای ایران را مبهم کرده است.

 

عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه و سفیر پیشین ایران در کشورهای اروپایی در این قسمت از برنامه راهبرد توضیح داد که این قطعنامه آژانس بیشتر جنبه سیاسی دارد و آمریکای بایدن می‌خواهد دستاوردی برای ارائه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره داشته باشد.

 

 فرجی راد همچنین گفت که مذاکرات از طریق میانجیگرها در جریان است و بعد از برگزاری این انتخابات در آمریکا احتمالا شاهد دادن امتیازهایی از سمت تهران و واشنگتن به یکدیگر خواهیم بود.